O NAMA


Helensko privredno udruženje Srbije je privatna, nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 3.12.2003. Naši članovi su 80 kompanija registrovanih pri registrima Srbije ili Grčke, koje predstavljaju grčke ekonomske interese u širem smislu i pomažu u postizanju osnovnih ciljeva Udruženja.

Grčke kompanije u Srbiji ostvaruju svoje delatnosti u raznim sektorima – bankarstvo, hrana i piće, telekomunikacije, trgovina na malo, turizam, građevinarstvo, teška industrija, pružanje raznovrsnih usluga itd, zahvaljujući čemu dovode Grčku na vrh liste stranih investitora u zemlji, sa ukupnim investiranim kapitalom od preko 2.5 milijarde evra. Grčke kompanije – članovi Udruženja zapošljavaju 12.000 ljudi u Srbiji.

Naši ciljevi


  • Podsticanje investicionih inicijativa njegovih članova i drugih grčkih investitora, pri čemu Udruženje pruža savete u vezi sa pravilnim rukovanjem i zaštitom njihovih investicija.
  • Uspostavljanje kontakata i učešće u različitim međunarodnim organizacijama u cilju podsticanja evropskog potencijala Srbije.
  • Predstavljanje zajedničkih mišljenja i stavova svojih članova u cilju postizanja bolje ekonomske saradnje između Grčke i Srbije.
  • Održavanje stalnog dijaloga između Udruženja i institucija sistema u Srbiji.
  • Promovisanje interesa grčke poslovne zajednice u Srbiji.
  • Pružanje pomoći vlasti u Srbiji, koliko god je to moguće, u premošćavanju teškoća i prepreka koje bi mogle da se pojave u odnosima sa grčkim investitorima i ekonomskim odnosima sa Republikom Grčkom.
  • Obaveštavanje svojih članova i drugih zainteresovanih lica o poslovnim prilikama u Srbiji.
  • Pružanje informacija srpskim kompanijama koje su zainteresovane da investiraju u Grčkoj.