O NAMA


Helensko privredno udruženje Srbije je privatna, nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 3.12.2003. Njegovi članovi su 80 kompanija registrovanih pri Agenciji za privredne registre Srbije ili Grčke, koje predstavljaju grčke ekonomske interese u širem smislu i pomažu u postizanju osnovnih ciljeva Udruženja.

Grčke kompanije u Srbiji ostvaruju svoje delatnosti u raznim sektorima - bankarstvo, hrana i piće, telekomunikacije, trgovina na malo, turizam, građevinarstvo, teška industrija, pružanje raznovrsnih usluga itd., zahvaljujući čemu dovode Grčku na vrh liste stranih investitora u zemlji, sa ukupnim investiranim kapitalom od preko 2.5 milijarde evra. Grčke kompanije-članice Udruženja zapošljavaju 12.000 ljudi u Srbiji.

Naši ciljevi


  • Podsticanje investicionih inicijativa njegovih članova i drugih grčkih investitora, pri čemu Udruženje pruža savete u vezi sa pravilnim rukovanjem i zaštitom njihovih investicija.
  • Uspostavljanje kontakata i učešće u različitim međunarodnim organizacijama u cilju podsticanja evropskog potencijala Srbije.
  • Predstavljanje zajedničkih mišljenja i stavova svojih članova u cilju postizanja bolje ekonomske saradnje između Grčke i Srbije.
  • Održavanje stalnog dijaloga između Udruženja i institucija sistema u Srbiji.
  • Promovisanje interesa grčke poslovne zajednice u Srbiji.
  • Pružanje pomoći vlasti u Srbiji, koliko god je to moguće, u premošćavanju teškoća i prepreka koje bi mogle da se pojave u odnosima sa grčkim investitorima i ekonomskim odnosima sa Republikom Grčkom.
  • Obaveštavanje svojih članova i drugih zainteresovanih lica o poslovnim prilikama u Srbiji.
  • Pružanje informacija srpskim kompanijama koje su zainteresovane da investiraju u Grčkoj.