Β2Β MEETING SA KOMPANIJAMA-ČLANICAMA UGOVORNE OKRUŽNE PRIVREDNE KOMORE PIROT

Helensko privredno udruženje Srbije je, u saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot, 5. aprila, u hotelu IN, održalo prezentaciju Ugovorno okružne privredne komore Pirot i Slobodne zone Pirot, kao i B2B sastanke sa kompanijama-članicama UOP Komore Pirot iz oblasti ugostiteljstva i turizma, metalske industrije, trgovine, itd.

Prisutnima su se kratko obratili g. Charalampos Kounalakis, opunomoćeni ministar za ekonomske i trgovinske poslove Ambasade Grčke u Beogradu, g. Zafeirios Lampadaridis, predsednik Upravnog odbora Helenskog privrednog udruženja Srbije, g. Milan Popović, predsednik Skupštine Pirot, i g. Dragan Kostić, predsednik UOP Komore Pirot, dok su UOP Komoru Pirot i Helensko privredno udruženje Srbije predstavili g. Aleksandar Simonović, pomoćnik izvršnog direktora za marketing UOP Komore Pirot, i gđica Selena Đorđević, izvršna direktorka Udruženja.

Prisutni su imali priliku tokom neformalnih B2B sastanaka da se međusobno upoznaju, razmene informacije i kontakte, kao i da odrede eventualne korake u budućoj zajedničkoj saradnji.