KARANOVIC&PARTNERS VRHUNSKO PRAVNO PREDUZEĆE PO IFLR 1000

Kompanija Karanovic&Partners je ponovo priznata kao vodeća pravna služba na rang-listi najboljih advokatskih firmi prema IFLR 1000 za 2019. godinu.

Νaime, IFLR 1000 ocenila je Karanovic&Partners kao „Tier 1ˮ u kategorijama Finansije, Korporacija i Razvoj projekta. Miloš Vučković i Darko Jovanović su priznati kao „Lideri tržištaˮ, dok su advokati Rastko Petaković, Marjan Poljak, Nihad Sijerčić, Dragan Karanović, Dejan Nikolić i Marko Ketler „Veoma cenjeniˮ. Takođe, Miloš Jakovljević, Maja Jovančević Šetka i Ermina Delić Kamenčić su ocenjeni kao „Izuzetni praktikantiˮ, a Leonid Ristev i Petar Mitrović su rangirani kao „Rising Starsˮ.

Opširnije