Manifestacija „Mehanizmi finansiranja i investicioni instrumenti EU u trećim zemljama: Razvoj privatnog sektora”

Ministarstvo spoljnih poslova Grčke u saradnji sa Predstavništvom Evropske komisije organizuju dvodnevnu manifestaciju u Atini, 11. i 12. novembra 2011. sa predmetom: „Mehanizmi finansiranja i investicioni instrumenti Evropske Unije u trećim zemljama: Razvoj privatnog sektora”.  Za podnošenje formulara za upis i učešće na ovoj manifestaciji, podnošenje upita u vezi sa predmetom tribine, kao i za podošenje zahteva za privatne susrete sa predstavnicima Evropske investicione banke, Evropsle banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Crnomorske banke (BSTDB) možete posetiti internet prezentaciju Specijalnog sekretarijata za razvoj međunarodnih programa: http://www.aidfundingevents.gr