NOVA USLUGA EUROBANKE

Eurobank je, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije (NBS), svim svojim klijentima omogućila instant plaćanja u svojim ekspoziturama, kao i kroz korišćenje usluga elektronskog i mobilnog bankarstva od 22. oktobra 2018. godine.
 
Svi klijenti Eurobanke biće u mogućnosti da putem digitalnih kanala iniciraju instant plaćanje 24 sata dnevno, svih sedam dana u nedelji. Zahvaljujući instant plaćanju, sredstva će primaocu biti na raspolaganju u praktično realnom vremenu, u roku od nekoliko sekundi. Na taj način, svi klijenti Banke moći će da u skoro realnom vremenu izvrše plaćanje ili prime sredstva na svoj račun i raspolažu njima bez ograničenja.
 
Ovaj sistem može se koristiti za prenos novčanih sredstava u dinarima na osnovu pojedinačnih naloga za prenos / naloga za uplatu u iznosu do 300.000 RSD.
 
Opširnije