NOVA USLUGA KOMPANIJE CONGRESS RENTAL

Član Helenskog privrednog udruženja Srbije, Congress Rental, predstavlja novu uslugu: RSI/Remote Interpretation HUB!

U prostorijama kompanije Congress Rental Vam se nudi:

  • visokokvalitetna platforma i internet linija

  • kabine za audipack ISO 4043

  • oprema Bosch SI

  • obučeni tehničari Bosch i RSI

  • simultani prevodioci sa iskustvom

Svaku dodatnu informaciju možete dobiti slanjem mejla na: RSI@congressrental.eu.

 

www.congressrental.rs