Novi članovi u HPU

Kompanije Kleeman Liftovi d.o.o. i Marfin Investment Group su završile proceduru za učanjenje u Helensko Privredno Udruženje. Želimo im dobrodoščicu u redove naših članova.