RADNI DORUČAK NA TEMU „TAX AND CUSTOMS ASPECTS OF INWARD PROCESSING“

Kompanija Confida Consulting, u saradnji sa Helenskim privrednim udruženjem Srbije, WKO-Austrijskom privrednom komorom, AHK-Nemačkom privrednom komorom, CCIS-Komorom italijanskih privrednika, SPK-Slovenačkim poslovnim klubom, BSBA-Belgijskom poslovnom asocijacijom i JBAS-Japanskom poslovnom alijansom, Vas poziva na radni doručak koji će biti održan na temu aktivnog oplemenjivanja iz ugla primene carinskih i poreskih propisa.

Mesto: Restoran Lavash (Karađorđeva 2-4, Beton Hala)

Datum: Četvrtak, 22. novembar

Vreme: 09.00h

Molimo da nam Vaše prisustvo na događaju potvrdite najkasnije do 19. novembra, putem email adresa office@hba.rs i a.dosen@confida.rs.