RADNI DORUČAK NA TEMU „TAX AND CUSTOMS ASPECTS OF INWARD PROCESSING“

Kompanija Confida Consulting, u saradnji sa Helenskim privrednim udruženjem Srbije, WKO-Austrijskom privrednom komorom, AHK-Nemačkom privrednom komorom, CCIS-Komorom italijanskih privrednika, SPK-Slovenačkim poslovnim klubom, BSBA-Belgijskom poslovnom asocijacijom i JBAS-Japanskom poslovnom alijansom, je organizovala radni doručak na temu aktivnog oplemenjivanja iz ugla primene carinskih i poreskih propisa.

 

Radni doručak je održan 22. novembra, u restoranu Lavash, a predavanje i panel diskusiju su vodili članovi poreskog odeljenja Confida Consulting i članovi carinskog odeljenja Gebrüder Weiss-a. Predavači su se osvrnuli na uslugu aktivnog oplemenjivanja, aktivno oplemenjivanje u slobodnim zonama, reeksportnu doradu, kao i uvoz dobara koja se stavljaju u postupak aktivnog oplemenjivanja - UVO.