SASTANAK SA PREDSEDNIKOM CENTRALNOG TRŽIŠTA SOLUNA

Helensko privredno udruženje Srbije, koje su predstavljali potpredsednik Upravnog odbora, g. Vasileios Kakagiotis, i izvršni direktor, gđica Selena Đorđević, je 16. maja održalo sastanak sa predsednikom Centralnog tržišta Soluna, g. Dimitrisom Hampidisom.

Sastanku, čiji je cilj bio razmena mišljenja za privredne i poslovne odnose između grčkih i srpskih trgovaca, kao i razvijanje saradnje između dveju strana, prisustvovao je i načelnik Odeljenja za ekonomske i trgovinske poslove Ambasade Grčke i opunomoćeni ministar za ekonomske i trgovinske odnose, g. Haralampos Kounalakis.