Postanite član


Članovi Udruženja


Helensko privredno udruženje ima punopravne članove, pridružene članove i počasne članove.

Punopravni član može biti svako pravno lice koje je registrovano pri trgovinskim registrima u Srbiji ili Grčkoj, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu, želi da doprinese ostvarivanju ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.

Pridruženi član može biti svako pravno lice registrovano pri trgovinskim registrima u drugim u zemljama, koje predstavlja grčke ekonomske interese u najširem smislu, želi da doprinese ostvarivanju ciljeva Udruženja i prihvata Statut Udruženja.

Počasni članovi su pojedinci – javne ličnosti, poslovni ljudi, naučnici ili političari koji mogu da doprinesu razvoju Udruženja, a u skladu sa njegovim ciljevima. Odluku o izboru počasnih članova donosi Upravni odbor.

Procedura učlanjenja


Kompanija koja želi da postane član treba da podnese sledeća dokumenta sekretarijatu Helenskog privrednog udruženja:

1. Odluku kompanije da postane član Helenskog privrednog udruženja - Preuzmite tekst odluke

2. Kopiju rešenja o upisu u APR

3. Kopiju overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac)

4. Popunjen zahtev za učlanjenje - Preuzmite zahtev

Kategorije članarine


Prema bilansu uspeha, u okviru poslednjeg redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja kompanije, objavljenog na zvaničnoj stranici APR-a, Helensko privredno udruženje razlikuje tri kategorije članarina:

Kompanije sa godišnjom prodajom preko 10 miliona EUR
- Učlanjenje: 30.000 RSD
- Članarina: 120.000 RSD

Ovi članovi su „Veliki sponzori” i uživaju privilegije, poput:
- Posebne mogućnosti promocije kao „Velikih sponzora” na internet stranici Udruženja, kao i na svakoj manifestaciji i promociji Udruženja
- Posebna mogućnost promocije kao „Velikih sponzora” u elektronskoj signaturi Udruženja
- Prioritet poziva na manifestacije na koje je pozvan U.O. Udruženja
- Besplatno učešće na manifestacijama Udruženja (po odluci U.O. za određenu manifestaciju)

Kompanije sa godišnjom prodajom 1 – 10 miliona EUR
- Učlanjenje: 10.000 RSD
- Članarina: 40.000 RSD

Kompanije sa godišnjom prodajom do 1 milion EUR
- Učlanjenje: 10.000 RSD
- Članarina: 25.000 RSD

Napomena: Ukoliko se učlanjenje vrši u toku godine, deo prve godišnje članarine se obračunava u skladu sa preostalim brojem meseci do kraja godine (npr. za učlanjenje u martu, uplaćuje se iznos koji odgovara broju od 10 meseci itd.)